İcra Örnekleri

Tanbûri Cemil Bey’in erişilmez icralarından örnekler…

UssakTaksim
Tanburi Cemil Bey

TahirbuselikTaksim
Tanburi Cemil Bey

SedarabanTaksim
Tanburi Cemil Bey

SedarabanSazSemai
Tanburi Cemil Bey

NihaventTaksim(tanbur)
Tanburi Cemil Bey

KurdiTaksim
Tanburi Cemil Bey

FerahnakTaksim(tanbur)
Tanburi Cemil Bey

GulizarTaksim(tanbur)
Tanburi Cemil Bey

HicazTaksim
Tanburi Cemil Bey